KP DATA ONLINE

株式会社海事プレス社

検索結果

国内造船所の新造船受注実績集計(2023年1月~3月)

造船所 国内船 輸出船 合計
総トン 重量トン 総トン 重量トン 総トン 重量トン
ASAKAWA 0 0 0
EVERGREEN 0 0 0
FUKUOKA 0 0 0
HAKODATE 0 0 0
HIGAKI 0 0 0
HONDA 0 0 0
IMABARI 0 0 0
I-S 0 0 0
IWAGI 0 0 0
JMU 2 61,200 74,320 0 2 61,200 74,320
KANDA 0 0 0
KANREI 0 0 0
KAWASAKI 0 3 140,400 161,250 3 140,400 161,250
KITANIHON 0 0 0
KOYO 0 0 0
KURINOURA 0 0 0
KYOKUYO 0 0 0
MIHO 0 0 0
MINAMINIPPON 0 0 0
MITSUBISHI 0 0 0
MITSUBISHI HIMS 4 13,550 0 0 4 13,550 0
MITSUI 0 4 120,000 200,000 4 120,000 200,000
MIURA 0 0 0
MIYOSHI 0 0 0
MURAKAMI HIDE 0 0 0
NAIKAI 0 0 0
NAMURA 0 2 48,000 80,000 2 48,000 80,000
NIIGATA 0 0 0
NISHI 0 0 0
ONOMICHI 0 0 0
OSHIMA 0 0 0
SAIKI 0 0 0
SANOYAS 0 0 0
SASEBO 0 0 0
SHIKOKU 0 0 0
SHIMANAMI 0 0 0
SHIN KASADO 0 0 0
SHIN KOCHI 0 0 0
SHIN KURUSHIMA 0 0 0
SUMITOMO 0 0 0
TACHIBANA 0 0 0
TOYOHASHI 0 0 0
TSUNEISHI 0 0 0
USUKI 0 0 0
WATANABE 0 0 0
YAMANISHI 0 0 0
Total 6 74,750 74,320 9 308,400 441,250 15 383,150 515,570