KP DATA ONLINE

株式会社海事プレス社

検索結果

国内造船所の新造船受注実績集計(2019年7月~9月)

造船所 国内船 輸出船 合計
総トン 重量トン 総トン 重量トン 総トン 重量トン
ASAKAWA 0 0 0
EVERGREEN 0 0 0
FUKUOKA 0 0 0
HAKODATE 0 0 0
HIGAKI 0 0 0
HONDA 0 0 0
IMABARI 0 0 0
I-S 0 0 0
IWAGI 0 0 0
JMU 1 108,900 211,000 2 86,460 164,800 3 195,360 375,800
KANDA 0 0 0
KANREI 0 0 0
KAWASAKI 0 1 44,100 82,000 1 44,100 82,000
KITANIHON 0 0 0
KOYO 0 0 0
KURINOURA 0 0 0
KYOKUYO 0 1 8,300 8,980 1 8,300 8,980
MIHO 0 0 0
MINAMINIPPON 0 0 0
MITSUBISHI 0 0 0
MITSUI 0 0 0
MIURA 0 0 0
MIYOSHI 0 0 0
MURAKAMI HIDE 0 0 0
NAIKAI 0 0 0
NAMURA 1 160,000 310,300 0 1 160,000 310,300
NIIGATA 0 0 0
NISHI 0 0 0
ONOMICHI 0 0 0
OSHIMA 0 2 86,000 168,000 2 86,000 168,000
SAIKI 0 0 0
SANOYAS 0 0 0
SASEBO 0 2 90,000 164,000 2 90,000 164,000
SHIKOKU 0 0 0
SHIMANAMI 0 0 0
SHIN KASADO 0 0 0
SHIN KOCHI 0 0 0
SHIN KURUSHIMA 0 0 0
SUMITOMO 0 0 0
TACHIBANA 0 0 0
TOYOHASHI 0 0 0
TSUNEISHI 0 0 0
USUKI 0 0 0
WATANABE 0 0 0
YAMANISHI 0 0 0
Total 2 268,900 521,300 8 314,860 587,780 10 583,760 1,109,080